Vreemde gebieden

Na een dag schilderen is mijn palet veranderd in een schijnbaar willekeurige kleurenbrij. Geen voorstelling die je snel aan de muur zult hangen. Maar in die kleurenbrij is soms een heel klein stukje te zien dat aan een prachtig schilderijtje doet denken. Het is dan ook zeer verleidelijk om iets met zo’n stukje te doen. Dat heb ik gedaan door meerder malen na een dag schilderen een vel papier op de natte verf op het palet te drukken. De afdrukken die zo ontstonden heb ik gescand en de mooie vlekjes geselecteerd en vergroot tot het gewenste formaat. Daar heb ik met een digitaal tekenprogramma verder in gewerkt met als uiteindelijk resultaat het boek Vreemde Gebieden.

Bij het bekijken van de schilderijen op deze website zal zeer gemakkelijk de indruk ontstaan dat de afbeeldingen in het boek nogal verschillen van mijn schilderijen, waarin ik de grootst mogelijke nadruk op stofuitdrukking en detaillering leg. Wat stofuitdrukking betreft klopt dat, maar niet waar het de detaillering betreft, die is in deze afbeeldingen namelijk ook van groot belang.

binnenwerk2_vreemde_gebieden.jpg

Opgemerkt dient te worden dat de afbeeldingen in dit boek niet bedoeld zijn en ook niet bestaan als kunstwerk, als een schilderij dat je aan de muur kunt hangen. Ze bestaan uitsluitend in het boek. Het boek is dus het kunstwerk geworden. Het is verschenen in een eenmalige oplage van 100 exemplaren. Het formaat is ca 28 x 22 cm. Het binnenwerk telt 54 pagina’s, gedrukt op 160 grams ivoorkleurig zuurvrij papier.

Het boek is te verkrijgen door overmaking van € 30,- (inclusief verzendkosten) op bankrekening NL87 RABO 0353 1595 81 ten name van C.A. Herenius onder vermelding van uw naam en adres.

Chris Herenius