privacy

Chris Herenius is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik respecteer de privacy van bezoekers van de website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 ingaat.


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Chris Herenius verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 1. Naam
 2. E-mailadres

Er worden op deze website geen persoonsgegevens van (potentiële) klanten bewaard.


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Chris Herenius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. U te bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van
  een met u gesloten opdrachtovereenkomst.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Chris Herenius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen. Indien ik een zakelijke overeenkomst met u heb dan bewaren ik deze gegevens tot de overeenkomst wordt geannuleerd.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Chris Herenius verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Chris Herenius gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


GOOGLE ANALYTICS

Via deze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst.
Ik gebruik deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

 1. er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 2. het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd waardoor IP adressen anoniem zijn;
 3. 'gegevens delen' is uitgezet;
 4. ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google
  Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chris Herenius. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mijn mailadres


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Chris Herenius neemt de bescherming van uw gegevens serieus.  Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via
mijn mailadres


WIJZIGING PRIVACY BELEID

Heeft u vragen of opmerkingen over het Privacy Beleid van Chris Herenius, dan kunt u deze per email richten aan Chris Herenius. Chris Herenius behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Ik adviseer u regelmatig te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd in dit Privacy Beleid.